Ορισμός

ΑιματουρίαΑιματουρία είναι η ύπαρξη ερυθρών αιμοσφαιρίων (αίματος) στα ούρα και μπορεί να είναι μικροσκοπική ή μακροσκοπική.

Στην μικροσκοπική αιματουρία τα ούρα δεν είναι κόκκινα αλλά στη γενική ούρων υπάρχουν >3 ερυθρά αιμοσφαίρια κατά οπτικό πεδίο ενώ στην μακροσκοπική αιματουρία τα ούρα έχουν όψη ερυθρή ενώ στην γενική ούρων τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι >200 κατά οπτικό πεδίο.

Τα αίτια της αιματουρίας μπορεί να είναι νεφρολογικά ή ουρολογικά (ουρητήρες, ουροδόχος κύστη, προστάτης και ουρήθρα).

Νεφρολογικά αιτία μπορεί να είναι

  • Σπειραματονεφρίτιδες
  • Καλοήθεις και κακοήθεις μάζες των νεφρών
  • Πυελονεφρίτιδα
  • Πολυκυστική νόσος νεφρών και κύστεις
  • Θρόμβωση νεφρικών φλεβών
  • Θηλαία νέκρωση

Ουρολογικά αίτια μπορεί να είναι

  • Καρκίνος ουρητήρα, κύστης και προστάτη.
  • Λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού
  • Καλοήθη υπερτροφία προστάτη
  • Νεφρολιθίαση
Διάγνωση

Στον ασθενή που εμφανίζεται με αιματουρία θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος για την ανάδειξη του αιτίου και να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά.

Η διερεύνηση της αιματουρίας είναι επιβεβλημένη γιατί κάποια από τα αίτια της είναι πολύ σοβαρά και μπορεί να απειλήσουν την ζωή του ασθενούς αν δεν αντιμετωπισθούν έγκαιρα.