Μελέτη υγείας των Αγγείων

 Με την πάροδο των χρόνων επέρχεται σκλήρυνση των αγγείων μας και πιο συγκεκριμένα των αρτηριών, μείωνεται η ελαστικότητα και αυξάνεται η σκληρία μέσω της ίνωσης. Αυτή είναι μία φυσιολογική και αναμενόμενη διαδικασία που όμως σε ασθενείς με υπέρταση, διαβήτη, με υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και νεφρική ανεπάρκεια είναι πιο έντονη και γρήγορη με αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση των αγγείων και τη  χειρότερη πρόγνωση.

Η σκλήρυνση των αγγείων μπορεί να μετρηθεί και να ποσοτικοποιηθεί μετρώντας την ταχύτητα του σφυγμικού κύματος (Pulse Wave Velocity ή PWV). Η μέτρηση είναι απλή, διαρκεί μόλις πέντε λεπτά και γίνεται με μία περιχειρίδα που εφαρμόζουμε στο μπράτσο του ασθενούς όπως αυτή που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε την αρτηριακή πίεση.

Η συγκεκριμένη εξέταση προορίζεται για ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο όπως υπερτασικοί, διαβητικοί,  με νεφρική ανεπάρκεια, με αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης και καπνιστές.

Ο ιατρός για την μέτρηση της σκληρίας των αγγείων (Pulse Wave Velocity) χρησιμοποιεί  την αξιόπιστη και εγκεκριμένη συσκευή

Mobil-O-Graph 24h PWA.