Βιοψία νεφρού

Επεμβατική ΝεφρολογίαΗ βιοψία νεφρού θέτει την ακριβή διάγνωση και αιτιολογία της νεφρικής νόσου, δίνει σημαντικές πληροφορίες για την πρόγνωση της νόσου και συνδράμει τον νεφρολόγο ιατρό να εφαρμόσει την βέλτιστη θαρεπευτική αγωγή στον ασθενή.

Η βιοψία γίνεται με τοπική αναισθησία σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό περιβάλλον και ο ασθενής παραμένει ένα βράδυ στο νοσοκομείο κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Η διαδικασία είναι εύκολα ανεκτή από τον ασθενή ενώ οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες.

Τοποθέτηση καθετήρων αιμοκάθαρσης

Οι καθετήρες αιμοκάθαρσης τοποθετούνται σε μεγάλες φλέβες, όπως σφαγίτιδα, υποκλείδιο και μηριαία, διαδερμικά υπό υπερηχολογική καθοδήγηση. Η διαδικασία γίνεται σε εξειδικευμένο νοσοκομειακό περιβάλλον και συνήθως είναι καλά ανεκτή από τον ασθενή.

Υπάρχουν δύο είδη καθετήρων, οι μόνιμοι και οι προσωρινοί. Οι πρώτοι μπορούν να παραμείνουν στον ασθενή για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν μικρότερο κίνδυνο λοιμώξεων ενώ οι προσωρινοί δεν θα πρέπει να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω μεγάλύτερου κινδύνου λοιμώξεων και μειωμένης επίτευξης κάθαρσης.

Η τοποθέτηση καθετήρων αιμοκάθαρσης γίνεται όταν ο ασθενής έχει άμεση ανάγκη αιμοκάθαρσης και δεν διαθέτει άλλο είδος αγγειακής προσπέλασης όπως φίστουλα ή μόσχευμα.