Ορισμός

Λευκωματουρία - ΑλβουμινουρίαΛευκωματουρία είναι η παρουσία αυξημένης ποσότητας ολικών πρωτεϊνών στα ούρα δηλαδή >150mg σε συλλογή ούρων 24ώρου ή > 0.2 ο λόγος πρωτεΐνης/κρεατινίνης σε πρωινό δείγμα ούρων.

Η αλβουμινούρία ή λευκωματινουρία είναι η αυξημένη ποσότητα αλβουμίνης (μίας ειδικής πρωτεΐνης) στα ούρα δηλαδή > 30 mg αλβουμίνης σε συλλογή ούρων 24ώρου ή > 30 mg/gr αλβούμίνης/κρεατινίνης σε πρωινό δείγμα ούρων.

Η λευκωματουρία /αλβουμινουρία είναι σημαντικοί δείκτες νεφρικής βλάβης και προγνωστικοί παράγοντες για την μελλοντική εξέλιξη της νεφρικής νόσου.

Η αυξημένη λευκωματουρία/αλβουμινουρία μπορεί να επιδεινώσει την χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και να επιταχύνει την εξέλιξη της σε τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και ανάγκη αιμοκάθαρσης.

Πρόληψη

Κατά την παρακολούθηση του ασθενή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια θα πρέπει να γίνονται μετρήσεις της λευκωματουρίας/αλβουμινουρίας και να λαμβάνονται θεραπευτικά μέτρα για την μείωση αυτών των δεικτών έτσι ώστε να επιβραδυνθεί η νεφρική νόσος.