Ορισμός/ διάγνωση/ αντιμετώπιση

Κύστεις νεφρώνΟι κύστεις των νεφρών είναι ένα συχνό εύρημα σε τυχαίο έλεγχο με υπέρηχο, αξονική ή μαγνητική τομογραφία που συνήθως διενεργείται για άλλους λόγους. Οι κύστεις των νεφρών μπορεί να είναι απλές (simple) ή κυστικές μάζες (complex).

Οι απλές κύστεις μπορεί να είναι μεμονωμένες, πολυάριθμες, στον έναν ή και στους δύο νεφρούς. Η πιθανότητα ύπαρξης κύστεων στους νεφρούς είναι μεγαλύτερη όσο αυξάνεται η ηλικία και στους άνδρες. Οι επιπλοκές δεν είναι συχνές και μπορεί να είναι η ρήξη, αιμορραγία και λοίμωξη των κύστεων, πόνος στη μέση ενώ έχει φανεί ότι συνδέονται με αυξημένη αρτηριακή πίεση/υπέρταση.

Οι κυστικές μάζες των νεφρών είναι πολύπλοκες ανατομικά, έχουν αυξημένο κίνδυνο για κακοήθεια/καρκίνο, χρήζουν στενής παρακολούθησης με αξονική ή μαγνητική τομογραφία και όταν λαμβάνουν ύποπτα χαρακτηριστικά θα πρέπει να αφαιρούνται χειρουργικά κάνοντας μερική ή ολική νεφρεκτομή.