Ορισμός

kidney womanΟι νεφροί αποτελούνται από χιλιάδες μικροσκοπικές λειτουργικές μονάδες του νεφρώνες οι οποίοι διαιρούνται σε δύο μέρη, το σπείραμα και το νεφρικό σωληνάριο.

Η φλεγμονή στο σπείραμα και κάποιες φορές και στο νεφρικό σωληνάριο προκαλεί τις σπειραματονεφρίτιδες.

Η σπειραματονεφρίτιδες είναι ένα από τα σημαντικότερα αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου και κατάληξης σε αιμοκάθαρση.

Υπάρχουν πολλά είδη σπειραματονεφριτίδων με διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις, θεραπευτική αντιμετώπιση και πρόγνωση.

Οι πιο συχνές είναι

  • Νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων
  • Μεμβρανώδης σπειραματονεφρίτιδα
  • Εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση(FSGS)
  • IgA νεφροπάθεια
  • Νεφρίτιδα του λύκου
  • ANCA αγγειίτιδες
  • Μεμβρανουπερπλαστικό σύνδρομο
  • Μεταλοιμώδης σπειραματονεφρίτιδα
Διάγνωση

Οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να είναι λευκωματουρία, αιματουρία, νεφρωσικό σύνδρομο, υπέρταση, οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Η τελική διάγνωση της σπειραματονεφρίτιδας γίνεται με βιοψία νεφρού.

Θεραπεία-Αντιμετώπιση

Η θεραπευτική αντιμετώπιση είναι διαφορετική ανάλογα με τον τύπο της σπειραματονεφρίτιδας και συνήθως συνίσταται σε χορήγηση ανοσοκατασταλτικής αγωγής όπως κορτικοστεροειδή, αναστολείς της καλσινευρίνης, κυκλοφωσφαμίδη, MMF, αζαθειοπρίνη κ.ά.