Κλινική νεφρολογία

Στο παρόν νεφρολογικό ιατρείο ,έχοντας πολυετή κλινική εμπειρία, γίνεται επιμελής ιατρική παρακολούθηση του χρόνιου νεφρολογικού ασθενή ενώ δίνεται μεγάλη έμφαση στην διάγνωση και αντιμετώπιση κλινικών καταστάσεων όπως

Είναι ζωτικής σημασίας η πρώιμη παραπομπή του ασθενή με νεφρική νόσο στο νεφρολογικό ιατρείο είτε για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος είτε για την ανάσχεση της νεφρικής νόσου είτε για την αποφυγή δυσάρεστων επιπλοκών.

Οι ασθενείς στο ραντεβού στο νεφρολογικό ιατρείο θα πρέπει να φέρουν παλαιότερες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις καθώς και την πλήρη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούν.