Ορισμός

Diabetic NephropathyΈνα από τα συχνότερα όργανα που προκαλεί βλάβη ο διαβήτης είναι ο νεφρός. Σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση της διαβητικής νεφροπάθειας είναι τα έτη που ο ασθενής πάσχει από διαβήτη, ο γλυκαιμικός έλεγχος, η αυξημένη αρτηριακή πίεση, η παχυσαρκία και το κάπνισμα.

Στα ανεπτυγμένα κράτη το 40-50% των ασθενών που φθάνει στην αιμοκάθαρση είναι διαβητικοί.

Διάγνωση

Η πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση της διαβητικής νεφροπάθειας παίζει σημαντικό ρόλο για την συνολική πρόγνωση του ασθενούς.

Η αρχική διάγνωση γίνεται με την μέτρηση της αλβουμίνης (μικρολευκωματίνης) σε πρωινό δείγμα ούρων ενώ πιο όψιμα αυξάνεται η κρεατινίνη.

Θεραπεία-Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση έγκειται σε

  • Βέλτιστη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
  • Μείωση της αλβουμινουρίας με χρήση φαρμάκων που αναστέλλουν τον άξονα Ρενίνης- Αγγειοτασίνης- Αλδοστερόνης
  • Βέλτιστος γλυκαιμικός έλεγχος